Privacybeleid van Podozorg Almere

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wanneer u een afspraak maakt en gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. U mag verwachten dat Podozorg Almere zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker van Podozorg Almere heeft geheimhoudingsplicht en is zich bewust van verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podozorg Almere naar beste weten en kunnen.

Bekijk de privacyverklaring

Bekijk de privacyverklaring van Podozorg Almere via de onderstaande knop!

Bekijk de privacyverklaring

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.